Health Insurance

Protect yourself, family & employees from unforeseen medical bills

Recent Projects from Us

Health Insurance Benefits

Những Điểm Nổi Bật

Nhà Bảo Hiểm Chất Lượng

Chỉ giới thiệu các nhà bảo hiểm trung và cao cấp đáng tin cậy, có tiêu chuẩn và điều khoản hiện đại.. 

Dịch Vụ Khách Hàng

Nhóm Dịch vụ khách hàng nội bộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn như một liên kết giữa bạn, bệnh viện và công ty bảo hiểm để cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt nhất.  

Bảo Lãnh Trực Tiếp

Mạng lưới khắp châu Á với các bệnh viện, phòng khám & bác sĩ tốt nhất.

Chi Phí và Thanh Toán

Phí bảo hiểm chỉ từ $40/tháng cho một người ở tuổi 20 khỏe mạnh, với tùy chọn trả tiền hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí!

FAQs

Giá bảo hiểm sức khỏe rất khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm Tuổi, Quyền lợi, Hạn chế Quyền lợi, Khu vực Bảo hiểm, Chất lượng Nhà cung cấp và hơn thế nữa. Là một đại lý, chúng tôi không thể cung cấp biểu đồ phí bảo hiểm cố định vì chúng tôi có hơn 10.000 chương trình kết hợp từ 25 nhà cung cấp. 

Không, đây chỉ là báo giá tham khảo tiêu chuẩn. Chúng không xét đến các rủi ro về sức khỏe hoặc nghề nghiệp hiện tại của bạn. Tăng phí có thể xảy ra để chi trả cho các bệnh có sẵn, BMI cao (30+) hoặc các rủi ro nghề nghiệp. 

Bạn sẽ cần điền vào một bảng câu hỏi y tế có trong giấy yêu cầu bảo hiểm. Bạn chỉ bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe nếu nhà bảo hiểm cần thêm một số thông tin y tế, trước khi nhà cung cấp đưa ra đề nghị bảo hiểm cuối cùng. 

Chuyển khoản qua ngân hàng, dùng thẻ Ghi nợ hoặc thẻ Tín dụng

Có - nếu bạn có một thời hạn thanh toán ưu thích, vui lòng thông báo điều này trong buổi tư vấn đầu tiên của bạn, để chúng tôi có thể đề xuất một nhà cung cấp cho phép bạn thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý. Nếu bạn thanh toán theo từng đợt, nhà cung cấp sẽ tính thêm các khoản phụ phí cho điều này. 

Có - Chỉ cần báo với chúng tôi, bạn có thể nhận hóa đơn giá trị gia tăng. 

Hầu hết các nhà cung cấp sẽ loại trừ: Các bệnh có sẵn (trừ khi được tuyên bố khác), các điều trị không cần thiết về mặt y tế, các điều trị không được chỉ định, các quy trình thẩm mỹ, yêu cầu bồi thường cho việc làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, yêu cầu bồi thường bên ngoài khu vực bảo hiểm của bạn và một vài điều khoản khác. 

Các bệnh có sẵn có thể được bảo hiểm tùy từng trường hợp cụ thể đối với từng nhà cung cấp. Bạn cần phải khai báo trên mẫu đơn và được chấp nhận bởi nhà cung cấp để được bảo hiểm. Nếu bệnh có rủi ro cao, thường thì bạn sẽ vẫn được bảo hiểm, nhưng sẽ có thêm các điều khoản khoản loại trừ. Nếu bạn muốn có một bệnh có sẵn được bảo hiểm, bạn sẽ cần cung cấp thêm một vài giấy tờ, có thể bao gồm các hồ sơ bệnh án hoặc trả lời bảng câu hỏi y tế. 

Chúng tôi tiến cử các nhà cung cấp và chương trình dựa trên các nhu cầu của khách hàng. Thông thường, chúng tôi tập trung vào các nhà bảo hiểm trung cấp có hiệu định tốt và không gây phiền não cho khách hàng và chính chúng tôi. Đây không phải là những nhà cung cấp rẻ nhất hay đắt nhất. 

Có, chúng tôi chắc chắn có thể hỗ trợ. Hầu hết các nhà cung cấp yêu cầu có ít nhất 1 người lớn đi kèm, nhưng chúng tôi có một nhà cung cấp có thể cung cấp bảo hiểm chỉ dành cho trẻ em.