Liên hệ

Giờ hành chính:  8:30 sáng đến 5:30 chiều, từ Thứ 2 đến thứ 6 (Theo múi giờ +07:00)

Liên hệ với chúng tôi bất kể bạn đang tìm kiếm thông tin về dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi hay bạn muốn hợp tác với tư cách là nhà cung cấp, môi giới.

Tenzing Pacific Services
19 Hoang Sa
2F, Pepper House Building
Ho Chi Minh City
Việt Nam
+84 028 3821 5367
Info@ten-pac.com
Google Maps