Tenzing Pacific Services

is an insurance and financial services agency that works with the best network of product providers in Asia. We help our clients choose the best provider based on their specific needs and financial capabilities. 

Our  goal is to help our clients navigate the often treacherous and confusing markets for insurance and financial services in Asia. We work with over 50 different product providers, including over 30 health insurers,  to offer a range of personal & corporate insurance products, but specializing in health & life insurance and international savings plans.

Tenzing Pacific được thành lập dựa trên việc cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và có trách nhiệm, đồng thời cung cấp các khuyến nghị hợp lý, các sản phẩm và dịch vụ hạng nhất.


Với từng khách hàng, chúng tôi đưa ra lời khuyên về quản lý rủi ro cá nhân và rủi ro nghề nghiệp. Những đánh giá chuyên nghiệp của chúng tôi giúp khách hàng đưa ra quyết định tốt hơn về đảm bảo và an toàn tài chính.


Sự độc lập đối với các công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính giúp chúng tôi luôn luôn có thể đặt nhu cầu của khách hàng lên trước nhất. Điều này có nghĩa là BẠN là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và nhu cầu của BẠN được ưu tiên hơn bất cứ điều gì khác.

Ý nghĩa của CÁI TÊN?

Họ nói rằng sức mạnh đến từ một cái tên và chúng tôi chắc chắn có thừa về điều đó;

“Tenzing” is from Tenzing Norgay, the famous Nepalese sherpa who who helped Sir Edmund Hillary become the first person to reach the summit Mt. Everest/

“Pacific,” bắt nguồn từ nơi sinh của Ngài Edmund. Ngài đã được sinh ra ở bờ biển "Thái Bình Dương" của New Zealand. 

The combined names reflects the core of Tenzing Pacific Services; to prioritize the needs of our clients while assisting them through professional guidance with topnotch providers and products. This way, they can climb and conquer their own version of Mt. Everest.